Et kald til boen.dk

Velkommen til Et kald til boen.dk, hvis formål er at starte en bønnebevægelse, der kan løfte Danmark ud af mørke og ind i Guds Søns rige.

Det er ikke meningen at der skal være nogen der skal styre eller bestemme, men frit som Helligånden leder, skal man lade sig lede til at bede, og virke, samle i grupper.

"Bringer en levende Jesus, til en døende verden".Most Christians pray to be blessed.
Few pray to be broken.
Leonard Ravenhill

Et kald til bønnevækkelse

Tiden stunder til, hvor Jesus kommer igen, allerede nu synes tegnene at pege i den retning som aldrig før. Jorden er i smerte, ressourcer bliver brugt så som vand så vi er i underskud, regn udebliver, og tørke indtræffer.

Vi må samle os som Guds folk og råbe til ham om omvendelse, frelse og lægedom, at vi må blive klar når Jesus kommer og henter os, og at vi må få så mange med som muligt.

Send denne hjemmeside til alle dine venner
Uge 24

Bed for at Hamas må få forpuret alle deres planer om at ødelægge Israelernes afgrøder og naturområder.

Bed om at den internationale oppinion må vende sig og flere løfter deres røst imod det der sker imod Israel.

Gå ind på Israelnu - Forsvar Israel nu og følg med i nyhederne, og kampen Israel er stedt i.

Citater om bøn - Uge 24

"En anden finte af satan er at udrydde alle de ydmyge fra kirken, selvfornægtende ellementer som er en afsky for den vanhellige smag og det ikke helliggjorte hjerte. Han søger at reducere kirken til en menneske instituion, populær, naturlig, kødelig, og velbehagende."
- E.M. Bounds, Guide To Spiritual Warfare

Update

Uge 18

Bed for jeres fjender

Uge 16

Indsigt i Guds vilje i dit liv

Uge 15

Bibelen, en bønnebog

Uge 9

Når tålmodighed er en del af bønnesvaret

Uge 4

Abraham bad
Forbønnens dobbelte velsignelse
Spildtid i bøn

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media